کتاب هنر رمان

اثر میلان کوندرا از انتشارات قطره - مترجم: پرویز همایون پور-دهه 1980 میلادی

Kundera brilliantly examines the work of such important and diverse figures as Rabelais, Cervantes, Sterne, Diderot, Flaubert, Tolstoy, and Musil. He is especially penetrating on Hermann Broch, and his exploration of the world of Kafkas novels vividly reveals the comic terror of Kafkas bureaucratized universe. Kunderas discussion of his own work includes his views on the role of historical events in fiction, the meaning of action, and the creation of character in the post-psychological novel.


خرید کتاب هنر رمان
جستجوی کتاب هنر رمان در گودریدز

معرفی کتاب هنر رمان از نگاه کاربران
Lart du roman = The Art of the Novel, Milan Kundera
Kundera brilliantly examines the work of such important and diverse figures as: Rabelais, Cervantes, Sterne, Diderot, Flaubert, Tolstoy, and Musil. He is especially penetrating on Hermann Broch, and his exploration of the world of Kafkas novels vividly reveals the comic terror of Kafkas bureaucratized universe. Kunderas discussion of his own work includes his views on the role of historical events in fiction, the meaning of action, and the creation of character in the post-psychological novel.
تاریخ نخستین خوانش: هشتم ماه سپتامبر سال 1992 میلادی
عنوان: هنر رمان؛ نویسنده: میلان کوندرا؛ مترجم: پرویز همایون پور؛ تهران، گفتار، 1367؛ در در بیست و سه و 246 ص؛ مصور؛ کتابنامه بصورت زیر نویس؛ ویرایش دوم 1368؛ در سی و پنج و 286 ص؛ چاپ چهارم 1377؛ شابک: 9645570441؛ چاپ پنجم 1380؛ چاپ دیگر: تهران، قطره، 1383؛ در 288 ص؛ چاپ هفتم 1386؛ شابک: 9788643412180؛ چاپ نهم 1391؛ چاپ دهم 1393؛ موضوع: داستان نویسی ، قرن 20 م
دو مقدمه هست از مترجم، و یک مقدمه از نویسنده، سپس بجای چهار فصل سال به تعداد روزهای هفته هفت فصل دارد: 1) «میراث بیقدر شده ی سروانتس». 2) «گفتگو در باره هنر رمان». 3) «یادداشتهایی ملهم از خوابگردها»، 4) گفتگو در باره هنر ترکیب رمان». 5) «جایی در آن پس و پشت ها». 6) «هفتادودو کلمه». 7) رمان اروپا. ا. شربیانی

مشاهده لینک اصلی
I like Kundra because he doesn’t imprison me in a fastened frame of a classic narration. Reading Kundra seems as if you meet an old friend after ages in a cafe shop, and while she/he relates her / his life story, you zip your coffee, listen to the cafe music, hear some chats and laughs at nabouring tables, look at the peddlers at side walk, or a passing tramvay, … as life is flowing around, ….

کوندرا را به این دلیل بسیار دوست دارم که مرا در چهارچوب بسته ی یک روایت زندانی نمی کند. خواندن کونرا مثل این است که دوستی را پس از سال ها در یک کافه ملاقات کنید و در حالی که به قصه ی روزگار رفته ی او گوش می دهید، قهوه تان را می نوشید، به موسیقی که از بلندگوی کافه پخش می شود، گوش می کنید، گهگاه متوجه ی صحبت ها و خنده هایی از میزهای کناری می شوید، صدای عبور و مرور خیابان در پس پشت این همه جاری ست، دوره گردی چیزی می فروشد، عبور تراموای، و همه چیز، درست مثل خود زندگی، ...

ـ هنررمان توسط پرویزهمایون پور ترجمه و در 1377 منتشر شده است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر رمان


 کتاب عوارض جانبی
 کتاب کافه زیر دریا
 کتاب طالع متولدین تیر
 کتاب نجس ها
 کتاب هنر معامله گری به سبک ترامپ
 کتاب رگه های عجیب و غریب