کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها

اثر میرچا الیاده از انتشارات نیلوفر - مترجم: مانی صالحی علامه-دهه 1980 میلادی

نمادپردازی، امر قدسی، و هنرها مجموعه‌ای از مقالات میرچا الیاده است در بررسی پیوند و مناسبات مشترک میان دین و هنرها. این مقالات انعکاس‌دهنده‌ی تایید الیاده از "...احتمال برانگیخته شدن احساسات دینی به واسطه‌ی تصویر و نماد" است. برای الیاده پیشینه‌ی تاریخ دینی در نمادها و تصاویر و صور خیال هنرها زنده می‌ماند.
این مجموعه با بررسی ادراک و شناخت الیاده از نماد آغاز می‌شود و با کتابشناسی گزیده‌ای از مقالات انتقادی پایان می‌یابد که آثار تخیلی و نقد هنری الیاده و ارتباط‌شان (یا عدم ارتباط‌شان) با جهان علمی او را تحلیل و بررسی می‌کنند. (متن پشت جلد کتاب)


خرید کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها
جستجوی کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها در گودریدز

معرفی کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها


 کتاب 81490
 کتاب کشور آخرین ها
 کتاب زندگی و زمانه مایکل. ک
 کتاب الهیات سیاسی جلد 1
 کتاب تشریفات
 کتاب پلی به سوی جاودانگی