کتاب مدیر 1 دقیقه ای و استرس

اثر کن بلانچارد از انتشارات دایره - مترجم: بهزاد رمضانی-دهه 1980 میلادی
خرید کتاب مدیر 1 دقیقه ای و استرس
جستجوی کتاب مدیر 1 دقیقه ای و استرس در گودریدز

معرفی کتاب مدیر 1 دقیقه ای و استرس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیر 1 دقیقه ای و استرس


 کتاب بچه ها در جشن تولد
 کتاب آخن آتن
 کتاب نیازهای مردان نیازهای زنان
 کتاب سوپر قندعسل
 کتاب بلقیس و عاشقانه های دیگر
 کتاب تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها