کتاب مدیر یک دقیقه ای

اثر اسپنسر جانسون از انتشارات دات - مترجم: لی لا الوندیان-دهه 1980 میلادی
خرید کتاب مدیر یک دقیقه ای
جستجوی کتاب مدیر یک دقیقه ای در گودریدز

معرفی کتاب مدیر یک دقیقه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیر یک دقیقه ای


 کتاب زندگی در جنگ
 کتاب خداحافظ تا فردا
 کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
 کتاب محله ی گم شده
 کتاب مدیر 1 دقیقه ای و استرس
 کتاب حکایت هایی از دیوانگی های روزمره