کتاب قطار سریع السیر توکیو-مونتانا

اثر ریچارد براتیگان از انتشارات روزنه - مترجم: سعید توانایی-دهه 1980 میلادی