معرفی کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه

اثر داریو فو از انتشارات قطره - مترجم: ایرج زهری-دهه 1980 میلادی

برگردان لغت به لغتِ عنوان اصلیِ کتابِ داریو فو چنین است: «کمترین شناختِ هنرپیشه» داریو می‌نویسد: «مطالبی، که من در طول شش روز گفته‌ام، کمترین چیزی است، که یک هنرپیشه باید بداند، مطالبِ دیگری را هم از سخنرانی‌ها و گفته‌هایم، به مناسبت‌های گوناگون و از کتاب‌هایم به آن افزوده‌ام


خرید کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه
جستجوی کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه در گودریدز

معرفی کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه


#جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات ایتالیا - #دهه 1980 میلادی - #ادبیات نمایشی - #هنری -
#انتشارات قطره - #داریو فو - #ایرج زهری
کتاب های مرتبط با - کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه


 کتاب تانگوی شیطان
 کتاب پلی به سوی جاودانگی
 کتاب فرزند پنجم
 کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه
 کتاب سکوت بره ها
 کتاب قلعه متحرک