کتاب شاهدی بر زندگی من

اثر سیمون دوبووار از انتشارات باغ نو - مترجم: سودابه گیوراد-دهه 1980 میلادی
خرید کتاب شاهدی بر زندگی من
جستجوی کتاب شاهدی بر زندگی من در گودریدز

معرفی کتاب شاهدی بر زندگی من از نگاه کاربران
من طول می کشد تا عاشقانه از ذهن، از طریق نامه ها، مانند سیمون دو بووویر و ژان پل Sartre. من اغلب فکر می کنم که من بهتر می توانم برای این نوع از عاشقانه مناسب تر از آنچه که همیشه می توانم به نوع واقعی، که در آن شما می بینید مردم رو به رو هستند و باید با آنها احساس عاطفی روبرو شوند، نه احساسات پراکنده مغز. من هر بار که احساس تنهایی می کنم این کتاب را بخاطر داشته باشم و همیشه مرا الهام می دهم چیزی را برای کسی که دوستش دارم جایی بخوانم.

مشاهده لینک اصلی
شاهد زندگی من مجموعه ای از نامه های نوشته شده توسط ژان پل سارتر است و ویرایش، جمع آوری شده، و اکثرا به سیمون دوبووویر نوشته شده است. عاشقانه سارتر و سیمونز افسانه ای بود، و در این مجموعه می توان از آن تجسم عاشقانه برخوردار بود. همچنین، این کاملا کار رمانتیک با سرمایه است. رمانتیسیسم با اعتماد به شهود و احساسات در برابر عقاید عقلانی یا شکاکانه در مورد خود و یا جهان مشخص می شود. تقریبا در هر صفحه این رمانتیسیسم را به تصویر می کشد. یکی دیگر از دلایلی که ممکن است کسی این کتاب را جالب ببیند این است که سارتر در حال توسعه سیستم فلسفی خود است و به اشتراک گذاری آن با سیمون، همانطور که در اینجا آمده است. اگر شما در مورد اگزیستانسیالیسم کنجکاو هستید، می توانید بخشی از نامه های سارتر را بخوانید که اساسا اگزیستانسیالیسم او در دوران کودکی او است. این مجموعه ارزش خواندن دارد.

مشاهده لینک اصلی
همه می توانم بگویم ... وای .. خواندن چگونگی ذهن های بزرگ عاشق یکدیگر فقط درخشان است ..

مشاهده لینک اصلی
@ twenty cubic meters of air blue @

مشاهده لینک اصلی
من همیشه به تعجب می اندیشم که چه نوع سخنرانی در طول شام سارتر و سیمون در طول شام بوده است و یا چه نوع از کلمات فریبنده استفاده می کرد. خوب، این همان چیزی است که وقتی متفکران ما 2 متفکر را غافلگیر می کنند، احساس غم انگیزی می کنند که ما عشق می نامیم: @ امشب من عاشق تو هستم، که تو در من شناخته ای نیست: من از سفر و نه پیچیده میل به حضور شما. من عاشق تو هستم و آن را به عنوان یک عنصر تشکیل دهنده ی خودم تبدیل می کنم. این پیچیدگی همچنان ادامه دارد. :))

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شاهدی بر زندگی من


 کتاب همچنان به هیچ وجه
 کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
 کتاب زوکرمن رهیده از بند
 کتاب بادبادک ها
 کتاب معجزه در چهل روز
 کتاب از من نخواهید لبخند بزنم