کتاب سمفونی مردگان

-دهه 1980 میلادی

A contemporary version of the Cain and Abel story, this novel was greeted with widespread praise when it was first published in Iran in 1989. Set in the northern town of Ardabil in the aftermath of the Second World War, the story begins as Urhan Urkhani, a prominent citizen of the town, sets out to find his brother in a midwinter snowstorm. Over the course of that day-long search, the entire history of the family is revealed in four symphony-like movements. Told through the rotating viewpoints of the family patriarch and each of his four children, the familys misfortunes become the mirror of a paternalistic and oppressive society that pits brother against brother, encourages a father to denounce a son and burn his poems, forces a daughter to remain in an unhappy marriage.


خرید کتاب سمفونی مردگان
جستجوی کتاب سمفونی مردگان در گودریدز

معرفی کتاب سمفونی مردگان از نگاه کاربران
درون‌مايه اصلی @سمفونی مردگان@ تفاوت ديدگاه‌های پدران و پسران از يک سو و اختلاف برادران از سوی ديگر است. نويسنده بر اختلاف برادران تأکيد دارد و ماجرای اصلی رمان را بر آن استوار می کند. در پايان کار هم آنچه به چشم می آيد فروپاشی است. در @سمفونی مردگان@، اين فروپاشی در عرصه اجتماعی و خانوادگی بروز می کند.
در @سمفونی مردگان@ که رمانی اجتماعی است، علت اختلاف ها، حقد و حسد و حقارت و خودخواهی‌های فردی زمينه چينی شده است اما علت اساسی همان اختلاف فکری است که به اشکال گوناگون، به صورت غير مستقيم بروز می کند. کسوفی ناگهانی ميانه روز را به ميانه شب بدل می کند، و اين در چشم پدر که خرافاتی است علامت خشم خدا ( خدای جابر اورخانی با خدايان يونان فرقی ندارد ) انگاشته می شود، به کتاب‌های پسر که رمان‌هايی مانند @بابا گوريو@ و @جنايت و مکافات@ است، حمله می‌برد و آنها را به آتش می‌کشد و در اين راه، فرزند ديگرش، @ اورهان @ که دست پرورده و پيرو خود اوست به کمکش می‌شتابد.
نويسنده نشان می‌دهد که خصومت، وقتی علتش نادانی باشد چه مايه خوفناک‌تر از صورت‌های ديگر آن بروز می‌کند و چگونه همه چيز را به آتش می‌کشد و تازه به کار ناروا و ناشايست، صورت دفاع از دين و اعتقادات هم می‌دهد و تصور می‌کند که روح شيطان را از ميان برداشته است: @ ... بعد از آتش سوزی قبل، حالا زير تخت، روی طاقچه، کنار پله ها و گوشه اتاق پر از کتاب و دفتر بود. آيدين شعر می‌گفت و با چند تا شاعر ديگر سر و سر پيدا کرده بود. پدر گفت: نفت بريز. من پيت نفت را به درون بردم، همه جا را نفتی کردم، و بعد يک لحظه خواستم تختخواب را بيرون بکشم که پدر مانع شد. گفت: کبريت بزن. و من زدم. ... پدر گفت: اين روح شيطان است که دارد می‌سوزد. @


مشاهده لینک اصلی
** spoiler alert ** تلفیق استادانه از ابزورد , رئالیسم , سو رئالیسم و اگزیستانسیالیسم .. روایت زندگی شاعر جوانی که گرفتار جهالت حاکم بر جامعه میشود .. اورهان برادر شاعر شخصیت سنتی که رفته رفته حضورش پررنگ شده و برادر شاعرش را به جنون میکشاند .. پس از اطلاع از حضور المیرا دختر ایدین سعی در از میان برداشتن ایدین میکند که در برف گرفتار میشود و عزرائیل را در کالبد یک پیرمرد ملاقات میکند ..موومان اول بخاطر همین برخورد سو رئالیستی کمی پیچیده و مبهم بنظر میرسد .. اورهان تجسم اعمالش را در قالب گرگهای گرسنه به چشم میبیند .. و طی یک استحاله جسمانی بدل به گرگ میشود .. کل داستان بنظر من یه جریان ابزورد و معناگریخته است .. برف و کلاغ ها نشان از مردگی و پوچی فضا دارد .. سمفونی مردگان از نظر من یکی از برترین ده رمان معاصر ادبیات ایران هست .. جالب اینجاست که کل داستان از نظر زمانی قبل از دوره زندگی نویسنده اتفاق میفته ..رمان جالب و سیاهی هست ..

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سمفونی مردگان


 کتاب حمله دوم به نانوایی
 کتاب نویسنده پشت پرده
 کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
 کتاب اتاق روشن
 کتاب تاریخ جوامع اسلامی
 کتاب آنک نام گل