معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم

اثر دوریس لسینگ از انتشارات کندوکاو - مترجم: مژده دقیقی-دهه 1980 میلادی

The celebrated author explores new ways to view ourselves and the society we live in, and gives us fresh answers to such enduring questions as how to think for ourselves and understand what we know.


خرید کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
جستجوی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم در گودریدز

معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم


#جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات انگلیس - #دهه 1980 میلادی - #زنان و فمنیسم - #فلسفی - #سیاسی - #مجموعه مقالات - #روانشناسی -
#انتشارات کندوکاو - #دوریس لسینگ - #مژده دقیقی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم


 کتاب منظر پریده رنگ تپه ها
 کتاب بیلی بتگیت
 کتاب دژخیم عشق (و چند داستان روان درمانگری دیگر)
 کتاب جنگ آخرزمان
 کتاب آنک نام گل
 کتاب جوینده طلا