معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم

اثر دوریس لسینگ از انتشارات کندوکاو - مترجم: مژده دقیقی-دهه 1980 میلادی

نویسنده برجسته روش های جدیدی را برای مشاهده خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، کشف می کند و پاسخ های جدیدی به چنین سوالاتی همچون چگونگی تفکر برای خودمان و درک آنچه ما می دانیم پاسخ می دهد.


خرید کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
جستجوی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم در گودریدز

معرفی کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم


#جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات انگلیس - #دهه 1980 میلادی - #زنان و فمنیسم - #فلسفی - #سیاسی - #مجموعه مقالات - #روانشناسی -
#انتشارات کندوکاو - #دوریس لسینگ - #مژده دقیقی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم


 کتاب گربه بلیتس
 کتاب عاشق
 کتاب امپراتوری خورشید
 کتاب زندان هایی که برای زندگی انتخاب می کنیم
 کتاب مرگ مورگان
 کتاب زندگی و زمانه مایکل. ک