کتاب زائر کوم پوستل

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات نشر ثالث - مترجم: حسین نعیمی-دهه 1980 میلادی

کوئیلو در آلمان فردی ماورایی را ملاقات می‌کند. مرد بارها در جاهای مختلف سر راهش ظاهر می‌شود و از او می‌خواهد بار دیگر به آیین كاتولیك ایمان آورد. کوئیلو به یادگیرى زبان نمادین كاتولیكى مشغول می‌شود. آن مرد پررمز و راز از كوئیلو می‌خواهد تا جاده‌اى كه به سمت سانتیاگو می‌رود را طی کند. این جاده بین اسپانیا و فرانسه كشیده شده به عنوان یک جاده‌ی مذهبى در میان کاتولیک‌ها مطرح است و زائران مذهبى بسیارى هر ساله این مسافت را طى مى‌كنند. پائولو در سال ۱۹۸۷، در واقع یك سال پس از انجام این فریضه‌ی دینى، اولین کتابش، یعنی «زائر كوم پوستل» را به تحریر درآورد.


خرید کتاب زائر کوم پوستل
جستجوی کتاب زائر کوم پوستل در گودریدز

معرفی کتاب زائر کوم پوستل از نگاه کاربران
Non so nemmeno da dove cominciare. O forse sì...

Il libro chiude la mia personale quadrilogia del simpatico Coelho, breve epopea di pochi giorni (di buon tempo) nella quale mi sono volutamente immerso spinto dalla curiosità di questi libri, finiti nella mia libreria non so bene come, relitti spinti da chissà quale corrente. Ebbene, la chiusura si rivela degna dellinizio sfolgorante del memorandum Sono come il fiume che scorre : libro abbandonato a pag. 120 quando un cane nero e ringhiante viene riconosciuto essere il demonio. Sissignori, quel demonio. Satana. Mefistofele. Lucifero. Il Principe delle Tenebre ridotto a un ricettacolo di pulci.
Non cè più rispetto per nessuno.

Notate che mi toglierei metaforicamente il cappello che non ho in testa di fronte a quei pellegrini che si mettono in viaggio verso Compostela per devozione religiosa, spirito davventura o amore per la natura: almeno si tratta di un viaggio diverso dal solito turismo preconfezionato da massa. Un viaggio a suo modo unico.
Ma dubito che il Cammino di Santiago sia quello descritto qui.
Unaccozzaglia inverosimile di riti magico-esoterici da corso on-line di spiritualità che mha lasciato senza parole, perduto nel dubbio amletico: ma Coelho crede veramente a quello che scrive? Vede veramente gli angeli sui campanili e i demoni travestiti da cani e zingari (ecco perché rubano i bambini!)? Se nè davvero andato in Spagna perchè un Maestro incappucciato di una qualche congrega cattolica americana (la Massoneria? i Templari?) gli ha detto che lì troverà una spada più lunga? Trattasi infine di complesso dinferiorità fallico? Di allucinazioni dovute allassunzione di troppe pilloline blu?
In questa oscenità letteraria si parla di qualunque cosa (ed essendo un libro-spazzatura edito prima dellera della raccolta differenziata, mi pare lunica cosa coerente), fuorché di religione e di spiritualità.

Libro imbarazzante, senza ombra di dubbio il peggiore che sia mai passato sotto i miei occhi così stupidamente razionali: non cè un senso, e se cè è sepolto da tonnellate di sciovinismo, di spiritualità new age e di sciempiaggini inenarrabili da ricovero psichiatrico coatto.
Qualcuno (soprattutto qualcuno che trova questo libro bello, interessante, o addirittura entusiasmante - un capolavoro) potrebbe dirmi: imbecille, ma si parla per metafore! E anche se fosse - eppur così non mappare, sembrandomi esplicita la volontà di fare cronaca nel miglior stile verista - rimane unoscenità.
Un insulto alla razionalità, alla profondità del pensiero umano, alla complessità del mondo.
Un insulto ai bigliettini dei Baci Perugina.
Rimane un dato di fatto: questuomo, scrivendo vaccate come questa, ha venduto milioni - e dicesi milioni - di libri in tutto il mondo. Ha fatto i miliardi, signori miei, pubblicando banalità, frasi fatte, aforismi da biscotto della fortuna. E i suoi aborti letterari sono sparsi nelle librerie di tutto il mondo. Compresa la mia.

Quindi, alla fine, solo una domanda campeggia a caratteri cubitali nel cielo in stile fantozziano:
Chi è il coglione?
E miriadi di braccia si tesero verso lalto, a mano aperta, poiché molti erano, e alcuni sollevavano le mani orgogliosi, perché ciò che avevano letto li aveva illuminati e commossi, mentre gli altri posavano a terra il loro sguardo, perché molta era la vergogna per essere lì.
Coglioni entrambi alla fine: gli uni senza riserva, gli altri con attenuanti generiche.


مشاهده لینک اصلی
Another good read from Paulo Coelho. This books is about the Pilgrimage, the RAM exercises, and about the realizations of the particular pilgrim who is on this journey to retrieve his sword. Blended nicely with mystic and supernatural things, this book also lets you think about some important life lessons. Through the pilgrims journey, I also went through a spiritual wandering about. The RAM exercises were particularly interesting. However, I could not read it in one go. Took time, read other books, and went back again. Nevertheless, this book is definitely worth the time spent on it :)

مشاهده لینک اصلی
Finally, finally, finished. I loathed this book.

I think if theyd kept to the original title (Diary of a Mage), it may have elicited different expectations from me. Alas, this book isnt about the Pilgrimage of the Camino de Santiago as much as this mans perceived mysticism. Its absolutely not my cup of tea, was less believable than other books Ive read this year, and far less uplifting.

Am on my phone, so unable to properly format spoilers, so read no further if you wish to avoid spoilers.

My personal worst parts were (in no particular order) when he decided a man he met early on must have been the devil, when he exorcised a dog, when he graphically described a spiritual exercise when he had to vividly imagine being buried alive, when he fought the dog hed tried to exorcise earlier in the book by channelling the dog and attacking its throat, and later the line @I had a sword and I knew what to do with [email protected] which would have fit better in a Discworld novel imo.

I appreciate that other people enjoy such things, but I had been lead to expect a book about walking the Camino de Santiago. I walked part of the Camino (he bussed past the bit I walked) earlier this year and can honestly say that this bears absolutely no resemblance at all to my experience. I would recommend Sharpes Rifles instead, Bernard Cornwells description of the Praza dObradoiro was spot on, and Sharpe doesnt need to say that he knows what to do with his sword, he just gets on with it and uses the thing.

مشاهده لینک اصلی
Mi Opinión:

Como les dije en la sinopsis, esta historia comienza cuando Paulo va a recibir su espada y comete un error y su Maestre, le dice que tiene que caminar por el Camino de Santiago de Compostela. Ya que hay se desarrolla toda la historia, a medida que Paulo va caminando con su guía que se llama Petrus. Petrus le va enseñando las Prácticas de RAM.

Este libro te va enseñando tantas cosas, que como persona debemos hacer, como te abre tu mente y te pone a pensar que el ser humano es tan avaricioso y no aprecia lo que Dios nos dio. También te enseña las tres clases de amor que hay, la de Eros, Filos, Ágape.

(Eros: es el sentimiento de dos personas.

Filos: es el amor en forma de amistad, este amor se presenta cuando Eros ya no puede brillar.

Ágape: es el amor que devora. El que experimenta Ágape se da cuenta que en este mundo nada es más importante que amar. Este fue el amor que sintió Jesús por la humanidad y fue tan grande que sacudió las estrellas y cambio el curso de la historia del hombre. Texto del libro)

Unas de las cosas que más me impresiono de este libro fue la pelea que tubo Paulo con legión su demonio interno, que estaba dentro de un perro grande negro, eso me dio un poco de mello jaja…

Este libro abarca muchas cosas y te enseña muchas particas que uno mismo puede poner las en práctica. A mí me encanto, me dejo muy buena enseñanza y incremento mi fe por Dios… yo le doy 10 de 10, no tengo nada de qué quejarme, la historia, la escritura, el contexto , todo estuvo espectacular, se los recomiendo.

مشاهده لینک اصلی
** spoiler alert ** Okay, so BOOK NUMBER TWO READ IN PORTUGUESE, HELLO, BRAGGING HERE.

I enjoyed this book at first -- its a cute little magic/fantasy bit about a magician who fails his rite to become a @master [email protected], and is sent on a long walk along the Camino de Santiago while led by a sort of mysterious older guy named Petrus. Along the way our protagonist has to learn to @be aware of his [email protected] and @learn to face his fear of [email protected] yadda yadda. Started out simple/sweet.

About three quarters in I started to get annoyed with the author -- felt like he had delusions of grandeur. This is not a great work of philosophy, nor is it a deep new religion. I would have liked it better if he hadnt gone off about demons and Jesus. Also theres actually no great conclusion to the story -- it says he @learned what to do with his [email protected] except... he didnt. He didnt seem to actually learn much.

One lesson I did like? Petrus and the bit about learning through teaching. That was awfully dear. Could have ended the book there-ish and I would have been a lot happier!

Update: am told I might have liked it more had I read this in English. Possibly true, perhaps will give it a second chance some day...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زائر کوم پوستل


 کتاب شاهدی بر زندگی من
 کتاب خانه داری
 کتاب نوشتن خلاق
 کتاب در برابر تخت
 کتاب شنا با کوسه ها بدون آنکه زنده بلعیده شوید
 کتاب از حال بد به حال خوب