معرفی کتاب در برابر تخت

اثر نجیب محفوظ از انتشارات پیدایش - مترجم: محمد علی عسگری-دهه 1980 میلادی

قبل از تختخواب، رژه ای از کسانی که امپراتوری مدرن مصر را شکل می دهند، از رژیم پیشین مصر که در سال 3000 قبل از میلاد تا انور سادات، که توسط تروریست های مذهبی در سال 1981 به قتل رسید، از جمله افرادی مانند فرعون معروف رامسس دوم و قهرمان قهرمان قرون وسطی. همانطور که از تصمیم گیری های خود در برابر اوزیریس، ایسیس و هوروس دفاع می کنند، کسانی که برای خیر ملت عمل می کنند، به جاودانگی در بهشت احترام می گذارند، در حالی که کسانی که از آن محافظت نمی کنند، به فریبکاری و یا «ناچیز بودن» محکوم می شوند. این کار تحریک آمیز به طرز ماهرانه ای پنج هزار سال گذشته مصر را به عنوان جاری شدن در حال آشفتگی مشاهده می کند.


خرید کتاب در برابر تخت
جستجوی کتاب در برابر تخت در گودریدز

معرفی کتاب در برابر تخت از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب در برابر تخت


#جایزه نوبل ادبیات - #داستان فانتزی - #داستان تاریخی - #ادبیات داستانی - #ادبیات معاصر - #داستان سیاسی - #ادبیات مصر - #دهه 1980 میلادی -
#انتشارات پیدایش - #نجیب محفوظ - #محمد علی عسگری
کتاب های مرتبط با - کتاب در برابر تخت


 کتاب دورگردی (و داستان های دیگر)
 کتاب دسامبر رئیس دانشکده
 کتاب میراث
 کتاب جوینده طلا
 کتاب زندگی و زمانه مایکل. ک
 کتاب چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟