کتاب در برابر تخت

اثر نجیب محفوظ از انتشارات پیدایش - مترجم: محمد علی عسگری-دهه 1980 میلادی

قبل از تختخواب، رژه ای از کسانی که امپراتوری مدرن مصر را شکل می دهند، از رژیم پیشین مصر که در سال 3000 قبل از میلاد تا انور سادات، که توسط تروریست های مذهبی در سال 1981 به قتل رسید، از جمله افرادی مانند فرعون معروف رامسس دوم و قهرمان قهرمان قرون وسطی. همانطور که از تصمیم گیری های خود در برابر اوزیریس، ایسیس و هوروس دفاع می کنند، کسانی که برای خیر ملت عمل می کنند، به جاودانگی در بهشت احترام می گذارند، در حالی که کسانی که از آن محافظت نمی کنند، به فریبکاری و یا «ناچیز بودن» محکوم می شوند. این کار تحریک آمیز به طرز ماهرانه ای پنج هزار سال گذشته مصر را به عنوان جاری شدن در حال آشفتگی مشاهده می کند.


خرید کتاب در برابر تخت
جستجوی کتاب در برابر تخت در گودریدز

معرفی کتاب در برابر تخت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در برابر تخت


 کتاب داستان های نیویورکر
 کتاب مارکس
 کتاب ساعت ساز نابینا
 کتاب جنگ بازاریابی
 کتاب وضعیت پسامدرنیته
 کتاب ستون های زمین (جلد ۱)