کتاب درباره روح

اثر ژاک دریدا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: ایرج قانونی-دهه 1980 میلادی

ایرج قانونی درباره این كتاب گفت: دریدا سال 1987در كنفرانسی شركت كرد كه موضوع آن «هایدگر؛ مسئله حل نشده» بود. این كنفرانس در كالج بین المللی فلسفه در پاریس برگزار شد و دریدا سخنانی در این خصوص گفت كه متن سخنان او در این كتاب آمده‌است. قانونی تصریح كرد: هایدگر در هستی و زمان هشدار می‌دهد كه از برخی از واژه‌ها باید حذركرد كه از جمله آنها واژه روح است. اما بعدها خود این هشدار را نادیده می‌گیرد و به آن می‌پردازد. اینجاست كه دریدا مطرح می‌كند كه آیا جز این است كه هایدگر نتوانسته از چیزی اجتناب كند كه لزوم اجتناب آن را می‌دانسته و خود آن را مطرح كرده‌است. قانونی با بیان اینكه دریدا در این كتاب به بحثی می‌پردازد كه هیچ‌كس تا آن موقع به آن نپرداخته و مسئله روح را در آثار هایدگر نشكافته بود، اظهار داشت: در این كتاب دریدا نقل قول‌هایی از هستی و زمان، خطابه ریاست دانشگاه و نقل قول‌هایی از درآمدی بر متافیزیك می‌آورد و این موضوع را با نوسانات معنایی متفاوتی پیگیری می‌كند. وی با بیان اینكه مسئله‌ای كه دریدا در این كتاب مطرح می‌كند، یك مسئله ناب و دست‌نخورده بوده‌است، ابراز داشت: تا سال 1987 كه دریدا به این مسئله پرداخت، كسانی كه به هایدگر می‌پرداختند و حتی مخالفان او به این مسئله نپرداخته بودند.


خرید کتاب درباره روح
جستجوی کتاب درباره روح در گودریدز

معرفی کتاب درباره روح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره روح


 کتاب یگانه
 کتاب اتحادیه های کارگری
 کتاب پرتره
 کتاب کلید های گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان
 کتاب ضربه طبل به علامت تسلیم
 کتاب فوکو