کتاب تاریخ جوامع اسلامی

اثر ایرا لاپیدوس از انتشارات اطلاعات - مترجم: علی بختیاری زاده-دهه 1980 میلادی