کتاب به کی سلام کنم

-دهه 1980 میلادی
خرید کتاب به کی سلام کنم
جستجوی کتاب به کی سلام کنم در گودریدز

معرفی کتاب به کی سلام کنم از نگاه کاربران
داستان کوتاه های سیمین دانشور واقعا عالی هستند. این را بعد از خواندن دو مجموعه داستان کوتاهش (این کتاب و @شهری چون بهشت@) می شود به جد گفت. داستان ها همه از روحی ایرانی برخوردارند، در هرکدام یکی از مشکلات اساسی جامعه ایران آورده شده، از بازی های لفظی و کلامی چندان خبری نیست، داستان در سادگیش (و در اکثر موارد تلخیش) روایت می شود، و در نهایت، چیزی که به نظرم یک مجموعه داستان کوتاه را فوق العاده می کند ولی نویسندگان کمتر از آن استفاده می کنند، استفاده از شخصیت های اول متفاوت: پسر بچه، زن، مرد و هرکدام با شخصیتی متفاوت و ویژه هست... و اینکه درونیات هر شخصیت را هم باید شناخت. این چیزی است که به نظر من برای خوب بودن یک مجموعه داستان بسیار لازم است و سیمین دانشور به خوبی از این قضیه استفاده کرده.

مشاهده لینک اصلی

#سیمین_دانشور
#سووشون
#جزیره_سرگردانی
...
رادیو شعر و داستان را روشن کنید:
@poemstoryradio


https://t.me/poemstoryradio/2159

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب به کی سلام کنم


 کتاب بیابان
 کتاب فاجعه
 کتاب ایران بین دو انقلاب
 کتاب میراث
 کتاب آقای جودت و پسران
 کتاب محاکمه سقراط