کتاب اتحادیه های کارگری

اثر کارل مارکس از انتشارات مرکز - مترجم: محسن حکیمی-دهه 1980 میلادی

نوشته های گردآمده در این کتاب به نیم قرنِ بین سالهای 1844 تا 1894 مربوط می شود. منبع آنها نه فقط آثار اصلی مارکس و انگلس بلکه نامه نگاری ها، سخنرانی ها و مقاله های مندرج در نشریات، مصاحبه ها، دست نوشته های منتشر شده و اسناد انجمن بین المللی کارگران (انترناسیونال اول) از جمله صورت جلسات شورای عمومیِ آن است.


خرید کتاب اتحادیه های کارگری
جستجوی کتاب اتحادیه های کارگری در گودریدز

معرفی کتاب اتحادیه های کارگری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اتحادیه های کارگری


 کتاب رامونا همیشه راموناست
 کتاب هنر رمان
 کتاب داستان های اوالونا
 کتاب چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟
 کتاب خروس طلایی و نوشته های دیگر
 کتاب به دوستان آن سوی مرزها