ادبیات دهه 1980 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1980 میلادی
 کتاب چشم اندازهای اسطوره

کتاب چشم اندازهای اسطوره

اثر میرچا الیاده از انتشارات توس


 کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها

کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها

اثر میرچا الیاده از انتشارات نیلوفر


 کتاب ریشه درخاک

کتاب ریشه درخاک

اثر فریدون مشیری از انتشارات مروارید


 کتاب مروارید مهر

کتاب مروارید مهر

اثر فریدون مشیری از انتشارات نشر چشمه


 کتاب قطار سریع السیر توکیو-مونتانا

کتاب قطار سریع السیر توکیو-مونتانا

اثر ریچارد براتیگان از انتشارات روزنه


 کتاب کوهسار جان

کتاب کوهسار جان

اثر گائو شینگجیان از انتشارات نیلوفر


 کتاب قلاب ماهیگیری پدربزرگ

کتاب قلاب ماهیگیری پدربزرگ

اثر گائو شینگجیان از انتشارات روزگار


 کتاب ماه نورد

کتاب ماه نورد

اثر مایکل جکسون از انتشارات آوای مکتوب


 کتاب تاریخ ادبیات در ایران

کتاب تاریخ ادبیات در ایران

اثر ذبیح الله صفا از انتشارات فردوس


 کتاب شادی های گنبد

کتاب شادی های گنبد

اثر نجیب محفوظ از انتشارات ستاک