ادبیات دهه 1980 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1980 میلادی
 کتاب عوارض جانبی

کتاب عوارض جانبی

اثر وودی آلن از انتشارات نشر ویدا


 کتاب بحر در کوزه

کتاب بحر در کوزه

اثر عبدالحسین زرین کوب از انتشارات علمی


 کتاب دشمن عمومی شماره ی دو

کتاب دشمن عمومی شماره ی دو

اثر آنتونی هوروویتس از انتشارات هیرمند


 کتاب سر نی

کتاب سر نی

اثر عبدالحسین زرین کوب از انتشارات علمی


 کتاب فرمول نابغه ها

کتاب فرمول نابغه ها

اثر برایان تریسی از انتشارات هامون


 کتاب گاوخونی

کتاب گاوخونی

اثر جعفر مدرس صادقی از انتشارات مرکز


 کتاب بالون مهتا

کتاب بالون مهتا

اثر جعفر مدرس صادقی از انتشارات مرکز


 کتاب درباره نگریستن

کتاب درباره نگریستن

اثر جان برجر از انتشارات بان


 کتاب تاریخ اندیشه های دینی

کتاب تاریخ اندیشه های دینی

اثر میرچا الیاده از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب دفاع از دیوانگی

کتاب دفاع از دیوانگی

اثر وودی آلن از انتشارات شورآفرین